Link Search Menu Expand Document

Tietosuojakäytäntö

Mitä tietoja keräämme ja käsittelemme

Kun tämä botti on vuorovaikutuksessa käyttäjien kanssa, joko yksityisviestein tai telegrammin ryhmissä tai kanavissa, niin se kerää käyttäjistä seuraavia tietoja:

  • Numeerinen telegrammin käyttäjätunniste
  • Telegram-käyttäjänimi
  • Tilin tila (rekisteröity, rekisteröimätön tai porttikiellossa)
  • Rekisteröinnin yhteydessä toimitetut Pokémon GO -tiliin liittyvät tiedot: tiimi, hahmon nimi, taso ja kaverikoodi
  • Maa ja maa-alue, jos asetettu komennolla /location

Botti tallentaa myös toiminnot ryhmistä ja suorista vuorovaikutuksista (lokit), mukaan lukien tiedostot ja kuvat, jotka botti tunnistaa peliin liittyviksi, jotta se voi jäljittää tekniset ongelmat sekä tarkastaa porttikieltojen syitä.

Miten tietoja käytetään

Tallennettuja tietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

  • Pokemon Gon raidien organisointi.
  • Jokaiselle ryhmälle ja kanavalle viikko ja kuukausittaiset tilastot botin käytöstä.
  • Ryhmien ylläpitäjille annetaan tietoja raideihin osallistuvista pelaajista.

Tässä pykälässä mainitun tietojenkäsittelyn oikeusperusteena on vapaaehtoisesti pyydetyn palvelun tarjoaminen (GDPR:n artikla 6, 1§ alakohta b).

Kuten huijauskäytännössä selitetään, toimintaa seurataan automaattisesti epäilyttävän toiminnan varalta. Tämän tietojenkäsittelyn oikeusperusta on GDPR:n 6. artiklan kohta 1f.

Kenellä on pääsy tietoihin

Telegram-käyttäjänimi, Pokémon GO -tiliin liittyvät tiedot, maasi ja alueesi voidaan jakaa ryhmissä tai kanavissa, joissa botti on käytössä. Tämä jakaminen voi olla julkinen kunkin ryhmän tai kanavan asetuksista riippuen. Ne voidaan myös jakaa muiden valittujen pelaajien kanssa raidien etsintää tai kutsupyyntöjä käytettäessä.

Telegramin numeerinen tunniste ja käyttäjätunnus sekä Pokémon GO -tiliin liittyvät tiedot voidaan jakaa niiden ryhmien tai kanavien ylläpitäjille, joissa botti on käytössä.

Annettujen tietojen jakamisen oikeusperusta on vapaaehtoisesti pyydetyn palvelun tarjoaminen (GDPR:n 6 artiklan 1 momentin b alakohta).

Säilytyksen kesto

Tietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan keräämisperusteen täyttämiseksi:

  • Pokémon GO -tilitiedot ja Telegram-käyttäjätunnus säilytetään enintään kaksi vuotta viimeisimmästä aktiviteetista.
  • Ryhmät ja suorat vuorovaikutukset botin kanssa (lokit) poistetaan neljän kuukauden kuluttua.

GDPR:n mukaiset oikeudet

Jos haluat nähdä, oikaista, poistaa, siirtää tai rajoittaa sinusta kerättyä tietoa, niin voit lähettää pyynnön tätä tarkoitusta varten käytössä olevalle Telegram-ryhmälle. Kerro viestissäsi, että mitä oikeutta haluat käyttää.

Poisto-oikeutta käyttäessään botti tallentaa Telegramin numeerisen tunnisteen ja tätä toivetta ilmaisevan merkinnän. Tässä tapauksessa bottia ei voi enää käyttää ja tilin tila näkyy muodossa estetty.

Poisto-oikeuden käyttämisen jälkeen palveluihin ei pääse uudelleen, ennen kuin poiston voimaantulosta on kulunut vähintään kuukausi.


Palvelinten kuukausikulut katetaan lahjoituksilla. Pienikin lahjoitus auttaa, joten harkitse lahjoittamista Patreonissa. Avokätisiä lahjoittajia ovat: Tina Arroyo, Pokémon Go Tarragona, RAMeow, Jordi2908, CosladaGO, Incursiones Tenerife Norte, PoGo Areeiro, Gcg93ZoNe, TFalkenLop, RaidsAveiro, Go Vallecas, Eleita, CidHigh, Pilfer, itsnursejessi, LucasOnRubia, jillo71, FeiGei